Lokalt jordeksperiment

En del af Vestjyllandsudstillingen 2021, der blev vist i Janus, Vestjyllands Kunstmuseum i  2021


Med værket ønsker jeg at undersøge om frøpotentialet i jord påvirkes af om jorden har været dyrket økologisk eller konventionelt. Markerne ligger i mit nærområde og er udvalgt efter at de er nogenlunde lige store, der har været dyrket samme afgrøde og jordtypen er den samme. 


Der er udtaget jordprøver i markranden og markmidten på en økologisk dyrket mark og på en konventionelt dyrket mark. Hver jordprøve består af 5 liter jord. Efter at jorden er udtaget fjernes de planter der er i prøverne. Disse planter er anvendt i de grafiske arbejder. Jordprøverne er herefter nedfrosset i ca. 3 uger

for at udsætte prøverne for en kunstig vinter, så eventuelle frø, der kræver frostpåvirkning, kan spire. 


To dage inden opsætningen af udstillingen er jordprøverne taget ud af fryseren. Jorden er herefter anbragt i vækstkasserne og hver kasse er forsynet med en lampe med plantelys. Pasning består herefter i vanding af kasserne med deminiraliseret vand. Denne del varetages af museets personale.


Eksperimentet blev desværre afbrudt før tid som følge af nedlukning på grund af Covid-19 men inden nedlukningen havde der vist sig en forskel der var langt tydeligere end forventet. Der var en meget større vækst og diversitet i de økologiske jordprøver. 


Nu er der jo ikke tale om et videnskabeligt projekt. Det kunne være ret spændende at skalere projektet op så det kunne omfatte langt flere jordprøver. 


Projektet er støttet af: