Blut und Erde

En del af den tværkunstneriske vandreudstilling "Møder i grænselandet" 2020

I værket ”Blut und Erde” arbejder jeg med jorden som nationalt symbol. Jeg vil udtage jordprøver hos tyskere, hos danskere, hos dansksindede i Sydslesvig, hos tysksindede i Nordslesvig og endeligt på de tidligere slagmarker i Slesvig. Jeg vil undersøge om jord ændrer sig efter hvem der bor på den, om nationalt tilhørsforhold kan ses på jorden og endeligt om jord ændrer sig når den har modtaget blod.

Værket vil bestå af 400 jordprøver i små prøveglas med prop, kortmateriale med angivelse af hvor prøverne er udtaget, prøvetagningsudstyret og en fotocollage over de steder hvor prøverne er udtaget.

I forbindelse med udstillingen kobles billedkunstnerne med en forfatter som udarbejder en tekst på grundlag af værket. Forfatteren Erling Jepsen vil udarbejde en tekst omkring mit værk.