Hverdagens  messehagel  -  et  designprojekt  for  Selskabet for  Kirkelig  Kunst