Grænselandets mosaik

ved Broager Kirke 2020

 

Der er gået 100 år siden en del af Slesvig stemte sig tilbage til Danmark. At skifte nationalt tilhørsforhold er ikke enkelt og sker ikke fra den ene dag til den anden. Historien om Sønderjylland efter 1920 er en mosaik af dansk, tysk, valg, tvang, naboer, grænser, begrænsninger, muligheder osv. Det er i dag heldigvis en rigtig god historie.

 

I mit værk vil jeg arbejde med tiden siden 1920. Jeg vil arbejde med udgangspunkt i de 100 år der er gået siden genforeningen og skabe en form for monument for de første 100 år.

 

Alle år har samme længde men langt fra samme indhold og betydning. Der er meget stor forskel på hvor meget et år fylder i ens bevidsthed og hvilken af livets gråtoner man kan tildele det enkelte år.


I mit værk arbejder jeg med en form for ”grænselandsmosaik”, hvor hvert af de 100 år, der er gået siden genforeningen, beskrives af en betonsøjle.


Søjlerne har forskellig højde og forskellig indfarvning. Under påvirkning af vind og vejr vil farven af søjlerne med årene, ligesom det er tilfældet med erindringer, nærme sig hinanden i forskellige toner af grå.


Værket er en del af Sønderborg Kommunes projekt Spejlinger 2020 og er støttet af Broager Sparekasse.


Foto: Sønderborg Kommune