Artist statement


Der er flere ting der driver mig frem i kunstens retning. Der er dels den almene interesse og fascination af naturen og dels en voldsom lyst til at udforske nye materialer og teknikker.

Min fascination af naturen er ikke blot den umiddelbare glæde ved at se en fugl, en blomst eller et landskab. Jeg er graver et spadeskik dybere for at komme frem til det vi kun ser hvis vi kigger meget koncentreret eller det vi måske slet ikke kan se med det blotte øje. Det er former, strukturer og naturens byggesten jeg er mest optaget af. På basis af mine iagttagelser skaber jeg mine værker i en slags syntese hvor jeg udvælger de indtryk som jeg vil bruge i mine værker.

Jeg arbejder både med mere traditionelle materialer som støberjern, marmor, beton og kalk men også med materialer som normalt ikke forbindes med skulptur. Det kan være forskellige former for industrifremstillede materialer, forskellige former for affald samt kombinationer af industrimaterialer og naturmaterialer. Netop det at mit skulpturelle udtryk overføres til disse materialer giver værkerne en helt ny dimension hvor de fra blot at være skulpturelle objekter går hen og forholder sig til samtiden på en helt anden måde. Værkerne kan blive historiebærende og kommentere vores samtid. I nogle af værkerne arbejder jeg også med at præsentere værkerne på en sådan måde at denne historiefortællende effekt understreges ved at værkerne er bygget ind i skabe, æsker, glasklokker m.m.


_______________________________________________________________________________________________________________

                                                  

Many things give me direction artistically speaking. I am generally interested in and fascinated by Nature and I am eager to explore new materials and techniques. My fascination of Nature not only covers the joy of seeing a bird, a flower or a certain landscape. I look further to get to what we only see if we look with great concentration and to see matters which are hidden to the naked eye. I am mostly interested in Natures building blocks to get understand shapes and structures. On the basis of my observations I create my works of art as a sort of synthesis selecting the impressions that I want to make part of the objects. I work with both traditional materials as cast iron, marble, concrete, and chalk but also with materials not necessarily understood as sculptural. It could be different forms of industrially made matter, stuff considered rubbish and combinations of industrial and natural matter. When my sculptural ideas are applied to these materials, they go from being objects with a sculptural potential to being objects with a new dimension that are related to the times and places we live in. The works of art carry in them traces of history and at the same time they comment on the present. In some of the works I try to present them built into cupboards, boxes or glass covers in order to underline the storytelling they contain.